Vrijwilligers verzekering

Actief ’81 heeft bij Centraal Beheer Achmea een verenigingsverzekering afgesloten.

Hierdoor is de vereniging verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor de vrijwilligers en dit is tevens een rechtsbijstandverzekering. Bestuur en vrijwilligers van de vereniging zijn binnen het kader van de verenigingsactiviteiten verzekerd tegen aansprakelijkheden van toegebrachte schade aan derden.

Voor schade welke is ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten en welke niet door een eigen aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging.

Ook is Actief ’81 via de gemeente Westervoort aangesloten bij de vrijwilligersverzekering van de VNG bij Centraal Beheer Achmea. Op de website van de gemeente Westervoort kun je lezen wat de voorwaarden zijn om een beroep op deze verzekering te kunnen doen.

Heb je vragen over deze verzekering neem dan contact op met het secretariaat.