Organisatie

Op deze pagina vind je allerlei zaken die te maken hebben met de volleybal vereniging zoals:

–   De samenstelling van het bestuur

–   Overzicht van de vrijwilligers

–   De contributie

–   De locaties waar gevolleybald wordt

–   Procedure voor aanmelding

–   Onze Sponsoren

–   De vrijwilligers verzekering