Trainings locaties

Er wordt gespeeld in 2 zalen:

Sport Planet de Pals

Sport Planet de Pals

Sports Planet De Pals
Emmerik 5
6931 HC Westervoort
026-3118726
http://www.sportsplanet.nl

 

Cultureel centrum de Nieuwhof

Cultureel centrum de Nieuwhof

Kulturhus De Nieuwhof
Rivierweg 1
6931 AB Westervoort
026-3113498
http://denieuwhof.nl

 

KLACHTENPROCEDURE:
Als er klachten zijn over defecten aan het materiaal van de sporthal b.v. palen, netten en antennes of van de douches en kleedkamers, dan moeten deze bij de zaalbeheerder gemeld worden. Laat deze klacht ook in het logboek noteren, zodat er later eventueel over gereclameerd kan worden als geen verbetering wordt geconstateerd. Is er na meerdere klachten nog geen verbetering opgetreden, meld deze klacht dan aan de zaalcoordinator Cor v.d. Hof of aan het secretariaat, zodat wij bij de zaalbeheerder kunnen reclameren. Maar eerst dus zelf melden en proberen het zelf op te lossen. Defecten aan het materiaal van de vereniging, zoals ballen e.d. moet je melden aan de materiaalbeheerder van Actief ’81 Cor v.d. Hof of per e-mail aan secretariaat@actief81.nl.