Contributie

De contributie voor recreantenleden bedraagt € 33,= per kwartaal (€ 11,= per maand!).

Voor dit bedrag mag je onbeperkt bij elke groep meespelen. Dus als je b.v. bij een dames- of herenteam wil meedoen en daarnaast ook nog bij een gemengde groep, dan is dit allemaal mogelijk voor € 33,= per kwartaal. Ook met een recreantengroep meedoen aan de Nevobo recreantencompetitie, die op 4 woensdagavonden per jaar in toernooivorm wordt gespeeld, is in dit bedrag begrepen.


De contributie voor competitieleden bedraagt € 45,= per kwartaal (€ 15,= per maand!).

Voor dit bedrag train je mee met een competitieteam en speel je mee in de seniorencompetitie van de Nevobo.
Actief ’81 is als vereniging aangesloten bij de Nevobo en is daarom verplicht verenigingsleden aan te melden als lid van de Nevobo. De Nevobocontributie van de leden wordt door Actief ’81 betaald.

De contributie dient vooraf bij voorkeur 1 maal per kwartaal via een automatische overschrijving te worden betaald op rekening NL60INGB0006318102 t.n.v. Actief ’81 te Velp. Bij langdurige blessures of ziekte kun je dit melden via een e-mail aan de penningmeester en hij maakt dan een aantekening op jouw ledenkaart. Zodra je weer begint met volleyballen gaarne weer bericht en hij zorgt ervoor, dat de contributie van de maanden waarin je geblesseerd was teruggestort wordt op jouw rekening. Teveel betaalde contributie bij opzegging wordt ook teruggestort.