Woensdag gemengd

Het recreantenteam op de woensdagavond is door diverse omstandigheden in de afgelopen jaren (o.a. door Covid en stilstand) opgedeeld naar de andere groepen. Vandaar dat we op de woensdagen voorlopig geen groepen kunnen aanbieden.
Mocht er een groep (externe) spelers behoefte hebben aan een speelruimte dan kunnen zij met het secretariaat contact opnemen. 
Op de maandagen is er vaak nog een veld vrij.